COR-TEN STAAL

COR-TEN STAAL

Instant Green biedt een uitgebreid programma producten uit cortenstaal voor de tuin.  Wij leveren de cortenstaal producten ongeroest. Het vormen van de beschermende roestlaag duurt een aantal maanden. 

De kleur van het cortenstaal ontwikkelt zich ook daarna door en daardoor is elk product uniek. 
Het eindbeeld, -oranje, terra, bruin-, is afhankelijk van omstandigheden als vochtigheid, temperatuur, de mate waarin het product aan de weersomstandigheden wordt blootgesteld en stand van het object (horizontaal of verticaal). 

Veel eerder dan het eindbeeld is bereikt heeft zich er wel al een roestlaag gevormd en heeft het cortenstaal product de warme uitstraling cortenstaal eigen. 
Cortenstaal kan gedurende een 10-tal maanden’roestwater’ afgeven. Bij donker gekleurde straatstenen, asfalt, groenvoorzieningen e.d. is dit geen probleem omdat deze minder of nauwelijks gevoelig zijn voor roestwater.